Sponsoren

CLUB VAN 100

Naast inkomsten van contributie, sponsoring en subsidies vormt de “Club van 100” een zeer belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging. Leden van de “Club van 100” dragen € 55,00 per jaar bij. In ruil daarvoor krijgen zij één vrijkaart voor het jaarlijkse Oranjeconcert in het Parkstad Limburg Theater Kerkrade. Daarnaast kunnen ze tot maximaal 3 kaarten tegen een gereduceerd tarief kopen. Bovendien ontvangen zij jaarlijks een kleine attentie rond de feestdagen.

Indien u vragen hebt of geïnteresseerd bent om lid te worden van de “Club van 100” en onze vereniging jaarlijks te steunen, neem dan contact met Mathieu van den Tillaard (045-5410741).

Voor de bijdragen van de Club van 100 heeft Harmonie St. Jozef Kaalheide een apart rekeningnummer: NL70INGB0005320956 t.n.v. Club van 100 Harmonie St. Jozef Kaalheide. Leden van de “Club van 100” kunnen hun bijdrage op dit rekeningnummer storten, overmaken of betalen Automatische betaling of periodieke overboeking in termijnen is natuurlijk ook mogelijk. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw bank.

 

SPONSOREN

Om kwalitatief hoogwaardige concerten en projecten te kunnen blijven organiseren blijven we afhankelijk van inkomsten naast de ledencontributie, subsidie en bijdragen van vrienden van de harmonie.

Onze harmonie groeit nog altijd in kwantiteit en kwaliteit. Dit brengt veel kosten met zich mee voor o.a. aanschaf en onderhoud van instrumenten, uniformen, bladmuziek, concoursen en het huren van geschikte concertlocaties.

Onze sponsoren en vrienden worden gekoesterd. Ze ontvangen elk kwartaal een nieuwsbrief, waarin ze op de hoogte gehouden worden van het wel en wee binnen de vereniging. Ook ontvangen zij jaarlijks een uitnodiging en (vrij)kaarten voor de jaarlijks terugkerende concerten zoals het bekende Oranjeconcert op Koningsdag in het Parkstad Limburg Theater en het sfeervolle kerstconcert op Kaalheide.

Tijdens het Oranjeconcert zijn sponsorpakketten mogelijk voor extra reclame. Deze worden elk jaar tijdig gecommuniceerd.

 

e-Boekhouden.nl